Info voor pandeigenaren / makelaars

Invulling van een pand met een VOLOP-initiatief betekent (meestal) dat het gaat om een tijdelijke invulling waarbij het pand in de verhuur blijft. Een vastgoedeigenaar en initiatief spreken een opzegtermijn af zodat het pand beschikbaar blijft voor de markt. Rekening houdend met elke unieke situatie, kunnen afspraken tussen vastgoedeigenaar en initiatief vanzelfsprekend per individueel geval worden aangepast en ingevuld.  

Een voorbeeld van zo’n unieke situatie is de afspraak waarbij vastgoedeigenaar en initiatief afspreken om te beginnen met een relatief lage huur waarbij, na een vooraf vastgestelde periode, de huurprijs stapsgewijs hoger wordt. Het initiatief krijgt zodoende kans om te groeien tot volwaardig ondernemerschap en de verhuurder ontvangt al direct huur over een periode waar anders geen inkomsten zouden zijn. Deze constructie geldt vooral bij startende ondernemers. Bij maatschappelijke en kunst-gerelateerde initiatieven wordt er vaak een vast bedrag per maand afgesproken. Voor alle initiatieven en pandeigenaren geldt dat het mogelijk is om samen te werken met een leegstandbeheerder welke zorgdraagt voor de juridische afwikkeling en tevens het pand beheert.

Vanzelfsprekend is een goede onderlinge afstemming cruciaal. Van kennismaking tot plaatsing wordt het proces intensief begeleid door VOLOP. Een potentieel initiatief moet passen bij het pand en bij het overig winkelaanbod in de straat. Pas als alle betrokken partijen de meerwaarde van het initiatief erkennen, wordt een initiatief geplaatst.

Vastgoedeigenaren of makelaars die interesse hebben om deel te nemen, of vragen hebben over het project, kunnen contact opnemen met Maruja Gutierriez projectleider VOLOP Den Bosch: info@volopdenbosch.nl