Info voor gemeenten

Het succes van VOLOP Den Bosch is de aanleiding geweest om, met steun van de provincie Noord-Brabant, deze aanpak ook uit te rollen in Waalwijk, Oss, Meierijstad en Deurne. Goed om te zien dat ook in deze gemeenten VOLOP een substantiële bijdrage levert aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de centra van deze steden en dorpen.

Met inmiddels acht jaar ervaring is VOLOP gegroeid in haar rol en is het invullen van leegstaande panden niet meer een doel op zich maar een onderdeel geworden van een bredere aanpak waarbij steeds meer op beleidsniveau gekeken wordt hoe de aanpak van VOLOP past in de centrumvisie van de betreffende gemeente. 

Het invullen van leegstaande (winkel)panden met bijzondere tijdelijke initiatieven blijft een geweldig middel om de bezoeker te verrassen en te verleiden en daarmee het dna van de betreffende stad te benadrukken. De ervaring heeft geleerd dat deze aanpak het best werkt als VOLOP in een vroeg stadium betrokken raakt bij de beleidsplannen en de visie van de betreffende gemeente.

Omdat elke gemeente weer uniek is en het proces om de binnenstad aantrekkelijk te houden nooit is afgerond, wordt VOLOP steeds vaker gevraagd om naast het implementatietraject van een jaar ook op een meer ad-hoc basis haar diensten te verlenen. Het kan hierbij gaan om korte adviestrajecten en of het organiseren van bijeenkomsten waarbij de kennis-community van VOLOP kan worden ingezet. De opgave voor vele gemeenten is een binnenstadtransitie waarbij het centrum compacter wordt en haar vitaliteit behouden blijft. Gedurende alle fases van dit transitieproces is VOLOP een waardevolle gesprekspartner op zowel beleidsmatig- alsook op operationeel niveau.

Samenwerking en het delen van kennis zijn essentieel voor de aanpak van VOLOP. Intervisie tussen de deelnemende gemeenten en het delen van ervaringen ondersteunt hierbij de voortgang. VOLOP kenmerkt zich door een directe aanpak. Het samenbrengen van alle stakeholders en het creëren van bewustwording van het gezamenlijke belang vormen de basis van de aanpak.

Gemeenten die ook interesse hebben in de aanpak van VOLOP, kunnen contact opnemen met Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP Brabant.